سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان


گروه آموزشی مکانیک خودرو

بررسی و شبیه سازی پدیده آیرودینامیک خودرو در هنگام مانور سرعت ( دانشگاه تربیت مدرس - 1390 )


این مقاله به بررسی و شبیه سازی پدیده آیرودینامیک خودرو در هنگام عبور از خودروی دیگر پرداخته است.


| تعداد بازدید: 249