سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان


گروه آموزشی مکانیک خودرو

پارامترهای طراحی یک موتور احتراق داخلی چهار سیلندر ( انگلیسی - 2011 )


در این کتابچه که در حدود 85 صفحه می باشد، به پارامترهای طراحی یک نمونه موتور احتراق داخلی چهارسیلندر پرداخته شده است.


| تعداد بازدید: 274