سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان


گروه آموزشی مکانیک خودرو

کیفیت روغن موتور برحسب استاندارد API ( انگلیسی )


در این مقاله که توسط موسسه نفت آمریکا تحریر گردیده است مشخصات و گرید روانکاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .


| تعداد بازدید: 265