سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان


گروه آموزشی مکانیک خودرو

دانستنهای خودرو - سایپا یدک


شامل رعایت کاهش سوخت -ترمز ضد قفل - برف پاکن-باتری -کنیستر- شستشو ومراقبت خودروو.......................


| تعداد بازدید: 424