سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مکانیک خودرو استان زنجان


گروه آموزشی مکانیک خودرو

آموزش برق خوردو با استفاده از فلش


شامل مبانی برق - باتری - دینام - استارت - جرقه


| تعداد بازدید: 445